Historia 18.03.2023

40

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie pisali sprawdzian z przerobionego materiału.