Historia 18.02.2023

67

Temat: Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia.

notatka do przepisania do zeszytu:

Polska i Litwa połączyła się dzięki małżeństwu Jadwigi i Jagiełły, które zawarto w 1386 roku.

Aby poślubić Jadwigę, Jagiełło przyjął chrzest, a następnie chrześcijaństwo przyjęli mieszkańcy Litwy.

W 1385 roku zawarto specjalną umowę, która połączyła dwa państwa. Takie połączenie nazywamy unią.

Od 1386  roku na tronie polskim zasiadali królowie z dynastii Jagiellonów i pozostali na nim do 1572 roku.

Praca domowa

Ćw. 1 str.77

pozdrawiam