Historia 17.09.22

168

Temat: Przodkowie i korzenie.

Omówienie pojęć: przodkowie, potomek, ojczyzna, drzewo genealogiczne.

Symbole narodowe: godło, flaga, hymn

Omówienie historii powstania Mazurka Dąbrowskiego.

Praca domowa.

Dla osób chętnych – proszę przygotować drzewo genealogiczne swojej rodziny – technika dowolna. Tremin 8 października