Historia 16.10

114

Temat: Chronologia

  1. Zaczęliśmy lekcję od obejrzenia prezentacji, ponieważ część dzieci nie wykonała tego zadania domowego sprzed tygodnia.
  2. Omówiliśmy życie codzienne i wierzenia dawnych Słowian.
  3. Kolejny temat (zapis do zeszytu):

T.: Chronologia.

  • Chronologia to nauka o sposobach mierzenia czasu.
  • oś czasu ze stronu 119 w podręczniku
  • wyjaśnienie skrótów n.e. (naszej ery) i p.n.e. (przed naszą erą).

Na kolejnej lekcji będziemy temat kontynuować, zapoznamy się z cyframi rzymskimi, by ułatwić uczniom czytanie dat zapisanych w podręczniku.