Historia 16.01.2021

78

Temat: Jadwiga i Jagiełło.

1.Powtórzenie cyfr rzymskich i ich zamiany na arabskie. Kartkówka.

2. Omówienie treści z podręcznika str.72-73:

  • Wyjaśnienie terminu unia,
  • omówienie zdolności 10-letniej Jadwigi do rządzenia krajem,
  • znaczenie małżeństwa z Jagiełłą i chrztu Litwy, porównanie z podobną sytuacją w polskiej historii (Dobrawa i Mieszko I),
  • omówienie mapy na str. 73
  • zapoznanie się z herbem Litwy (str. 73)

Kartkówka zajęła nam dużo czasu, więc nie udało się skończyć tematu – omówimy pozostałe wiadomości na kolejnej lekcji.