Historia 15.10.22

133

Temat: Chronologia.

  1. Omówienie pojęcia chronologia. Chronologia to nauka o sposobach mierzenia czasu.
  2. Oś czasu ze strony 119 w podręczniku.
  3. Wyjaśnienie skrótów n.e. (naszej ery) i p.n.e. (przed nasza erą).
  4. Zaznaczanie dat na osi, określenie wieku.
  5. Zapis wieków za pomocą cyfr rzymskich.

    Na następnej lekcji bedziemy kontynuować temat.

pozdrawiam