Historia 15.04.23

57

Temat: Wśród Polaków 600 lat temu – ciąg dalszy.

Przypomnienie informacji z poprzedniej lekcji: podział na tych, którzy bronią, modlą się i pracują. Mówiliśmy o władcy oraz rycerstwie, ich obowiązkach i przywilejach.
Przeczytanie na głos przez uczniów tematu w podręczniku str.90 – 94.
Ustne wykonanie zadań: ćw.1 str. 96, ćw.2 str. 97. ćw.6 str. 99,

Praca domowa

Zadanie 5 str.98 – do zeszytu.

Za dwa tygodnie będę sprawdzała zeszyty na ocenę.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska