Historia- 15.01 – zagadnienia na sprawdzian

126

T: Powtórzenie wiadomości.

 1. Uczniowie podzielili się na dwie drużyny i odpowiadali na pytania. Grupa, która wygrała otrzymała po 2 plusy za aktywność, pozostali po jednym plusie. Sądząc po trafności i szybkości odpowiedzi, sprawdzian pójdzie dobrze;)
 2. Kazimierz Wielki – powtórzenia str.54-55

Zadanie domowe: przygotować się do sprawdzianu. Zagadnienia str.22-47 :

 • Przodkami plemion mieszkających na ziemiach dzisiejszej Polski byli..?
 • Od kogo jakiego legendarnego władcy pochodzi ród Piastów?
 • Kto według legendy zjadł króla Popiela?
 • Kto był legendarnym założycielem Gniezna?
 • Kiedy Mieszko I przyjął chrzest?
 • Czy wiadomo na pewno, gdzie Mieszko przyjął chrzest?
 • Jak miała na imię żona Mieszka I ?
 • Kto zginął męczeńską śmiercią wypełniając misję nawracania Prus?
 • Jaką cenę zapłacił Bolesław Chrobry za ciało świętego Wojciecha?
 • Czyj życiorys /żywot przedstawiają drzwi w archikatedrze gnieźnieńskiej?
 • Gdzie spoczywają szczątki św. Wojciecha?
 • W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
 • Co na zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu?
 • Pierwszym KRÓLEM Polski był… ?
 • Skąd wywodzi się nazwa Polska?
 • Z kogo składała się drużyna książęca?
 • W którym roku Bolesław Chrobry był koronowany na króla?
 • Dlaczego Bolesława nazywano Chrobrym?
 • Do czego doprowadził testament Bolesława Krzywoustego?
 • Którą dzielnicę oprócz swojej, kontrolował najstarszy z panującego rodu?
 • Czy Gall Anonim był autorem Kroniki, najstarszego opisu historii Polski?