Historia 12.12.2020

148

Temat: Ostatni Piastowie – Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.

1. Dzieje podzielonego państwa – omówienie rozdziału z podręcznika str.53 – 54.

2. Zakon Krzyżacki – kim byli Krzyżacy, kto i dlaczego ich sprowadził do Polski?
(dla nieobecnych: Krzyżacy – Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie – niemiecki
zakon rycerski założony podczas III wyprawy krzyżowej w 1190 r. przez niemieckich pielgrzymów i
krzyżowców; w 1211 r. zostali osiedleni przez króla węgierskiego Andrzeja w Siedmiogrodzie; po
wypędzeniu ich Siedmiogrodu z powodu nieprzestrzegania przez nich umowy w 1226 r. zostali
sprowadzeni do Polski w celu walki z pogańskimi Prusami przez Konrada Mazowieckiego, który nadał
im w lenno Ziemię Chełmińską; Krzyżacy w latach 1233-1283 dokonali podboju Prus, a na podbitych
terenach utworzyli własne państwo ze stolicą w Malborku; w 1308-1309 zagarnęli Pomorze Gdańskie,
co zapoczątkowało trwały konflikt z Polską.)

3. Kazimierz Wielki str.54 – 55.

4. Dobry gospodarz str.55 – 56. i podsumowanie str. 58

5. Wykonanie zadań 5 i 6 str. 61, karty pracy wkleić w domu do zeszytu.

6. Podsumowanie lekcji.

Notatka do zeszytu:

Temat: Ostatni Piastowie

1226 – sprowadzenie Krzyżaków na tereny Polski

1320r. – Władysław Łokietek królem zjednoczonej Polski

1333r. – koronacja Kazimierza Wielkiego

1364 – pierwszy uniwersytet w Polsce – Akademia Krakowska