Historia 12.11.2022

102

Temat: Kontynuacja tematu.

Na dzisiejszej lekcji uczniowie odpowiadali z liczb rzymskich.

Praca domowa

Ćw. 6 str. 41 oraz proszę dokończyć krzyżówkę (ćw. 9) str. 42

pozdrawiam