Historia 12.03.2022

70

T: Wojna trzynastoletnia.

  1. Wspólne sprawdzenie zadania domowego z poprzedniej lekcji.
  2. Wykonanie zad.4 str.86
  3. Notatka w zeszycie:

Temat: Wojna trzynastoletnia

  1. Po bitwie pod Grunwaldem Polacy nie zdobyli Malborka
  2. Pokój w Toruniu 1411r.
  3. Kolejna wojna trwała 13 lat.
  4. Pokój w Toruniu 1466r.

Zadanie domowe: ćw.5 str.87