Historia 12.02.2022

80

T: Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia.

  1. Rozdanie sprawdzianów.
  2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
  3. Omówienie tematu z podręcznika str.72-74: młoda królowa z dynastii Andegawenów, ślub z Jagiełłą, nawracanie Litwy, unia między Polską a Litwą.

Zadania domowego brak – udanych ferii 🙂

Przypominam o możliwości wzięcia udziału w konkursie “Być Polakiem”:

TEMATY XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
Grupa, Wiek, Format, Temat
I. 6-9 lat, Prace plastyczne,
Pocztówka z Polski, jaką chcesz otrzymać lub wysłać
II. 10-13 lat, Prace literackie,
Historia mojej rodziny
III. 14-16 lat, Prace literackie,
Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie
wzorem, bohaterem, idolem
IV. 17-22 lat, Prace literackie,
Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata
V. 10-22 lat, Filmy,
Czy jest w Twoim otoczeniu Ambasador polskości ?
A może Ty nim jesteś ?
PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGODNIE Z REGULAMINEM,
DO DNIA 20.03.2022 r.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa na stronie: