Historia 11.02.23

80

Temat: Mieszczanie i żacy – w średniowiecznym mieście – ćwiczenia.

Praca domowa

Ćw. 8 str. 71

pozdrawiam