Historia 08.10.2022

116

Temat: Wśród legend o Słowianach.

Ustne omówienie pojęcia legenda.

Omówienie legend: O Lechu, Czechu i Rusie, o smoku wawelskim.

Praca domowa.

Przeczytaj legendy o Popielu i Wandzie.

ćw. 1 str. 28. (w zeszycie)