29.04.23 Przyroda

54

Temat: Opady atmosferyczne.

Uczniowie czytali temat z podręcznika str. 113-114, w tym czasie nauczyciel sprawdzał zeszyty oraz zaległe prace.

Temat zostanie omówiony przez nauczyciela na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam,

Sylwia Bagińska