24.09.2022 Przyroda.

127

Temat lekcji: Zwierzęta hodowlane.

Na zajęciach omówiliśmy przyczyny udomowienia i hodowli zwierząt przez człowieka.

Notatka z lekcji.
Zwierzęta hodowlane, są to zwierzęta dzikie i udomowione przez człowieka, chowane w odpowiednich warunkach np. klatkach, chlewach czy kurnikach. Człowiek udomowił je aby mieć do nich łatwiejszy dostęp a polowanie na zwierzęta nie zawsze było bezpieczne. Człowiek hoduje zwierzęta głownie do pozyskania mięsa ale także piór jajek czy skór. Niektóre jak np koń czy osioł służą nam jako siła pociągowa.

Zwierzęta hodowlane dzielą się na:
*zwierzęta gospodarskie np. krowa, świnia czy owca
*drób np. kury, kaczki gęsi
*zwierzęta domowe np. pies, kot,
Należy, że zwierzęta hodowlane również są chronione prawem i człowiek jest zobowiązany do zapewnienia im odpowiednich warunków do życia. tj temperatury, pożywienia zgodnego z ich naturą oraz przestrzeni.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański