16.03.2019 Historia

89

Temat: Styl romański i styl gotycki

Na dzisiejszej lekcji omówiliśmy dwa najważniejsze style w sztuce średniowiecza – styl romański i gotycki. Oba te style mają charakter bardzo sakralny, dopiero w gotyku pojawia się więcej motywów świeckich.

Styl romański narodził się we Francji, i rozwijał się w całej Europie od XI do XIII wieku. Nazwę zawdzięcza licznym nawiązaniom do sztuki starożytnego Rzymu. Wznoszone w tym stylu budowle były niskie, masywne, miały bardzo grube mury. Jako surowca używano przede wszystkim kamienia. Budowle te miały głównie charakter obronny. Charakterystyczną cechą dla tego stylu są bardzo małe okna, przez co w środku panował ciągle półmrok, sprzyjający modlitwie i skupieniu. Choć styl romański kojarzy się z surowością, to nie należy zapominać o bogato zdobionych portalach, na których umieszczano sceny biblijne.

W drugiej połowie XII wieku, na terenach Francji – w Normandii i okolicach Paryża zaczął się rozwijać nowy styl nazywany później gotyckim, od plemienia Gotów. Rozwijał się on w Europie do pierwszej połowy XVI wieku. Budynki w tym stylu były wysokie i strzeliste, zrobione z cegły. Miały dawać poczucie bliskości z Bogiem. Fasadę gotyckich katedr i kościołów charakteryzuje bogaty wystrój rzeźbiarski. Bogate było również wnętrze, stosowano motywy roślinne i zwierzęce, jak i fantastyczne. Gotyk wprowadza do pomieszczeń więcej światła, często przez kolorowe witraże.

 

Praca domowa: ćwiczenia 3 ze strony 107 i 4 ze strony 108 w podręczniku.