02.02.2019 “Wśród Polaków 600 lat temu”

158

Polska w średniowieczu, była krajem feudalnym, czyli takim w którym ustrój społeczno-polityczny oparty był na hierarchicznych stosunkach zależności pomiędzy poszczególnymi stanami (grupami). Te stany to: duchowieństwo, rycerstwo, mieszczanie i chłopi. Ich zależność można przedstawić w formie drabiny społecznej, na szczycie której znajdowałby się król (władca). Niższy szczebel zajmowałoby duchowieństwo, za nimi rycerstwo, dalej mieszczanie, a na samym dole grupa najliczniejsza, ale przy tym chyba najważniejsza – chłopi.  Na lekcji, podzieleni na grupy, omówiliśmy czym się zajmował i jak funkcjonował stan rycerski i duchowieństwo. Jako, że zabrakło czasu na mieszczan i chłopów, proszę wszystkich o doczytanie tego rozdziału z podręcznika ze strony 92.

Praca domowa: Wypisać najważniejsze cechy jednego ze stanów (tego do jakiej grupy należeliście na lekcji, bądź wybranego dowolnie jeśli nie było was na lekcji). Weźcie pod uwagę gdzie i jak mieszkali ludzie należący do danego stanu, ich codzienne zajęcia, warunki w jakich przyszło im żyć.