Zajęcia 9.11.2019 r.

102

KRĄG TEMATYCZNY: 11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1. CZĘŚCI MOWY – CZASOWNIK

  • odmiana czasowników przez osoby i liczby w czasie przeszły, teraźniejszym i przyszłym.
  • pisownia nie z czasownikami.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5, 6 s. 94, ćw. 7 s. 95 i ćw. 9, 10 s. 96.

2. DZISIAJ WIELKA JEST ROCZNICA – 11 LISTOPADA

  • rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, postać Józefa Piłsudskiego, polskie symbole narodowe, Polska w moim sercu, przedmioty związane z Polską (podr. s. 46/47).
  • Karty pracy.

3. CZĘŚCI MOWY – LICZEBNIK

  • liczebniki główne i porządkowe.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 103 i ćw. 2, 3 s. 104.

Praca domowa

– powtórka ćwiczenia s. 97-99

Słowa do dodatkowego zeszytu: niepodległość, krawcowa, szewc.

Pozdrawiam! 

Emilia Tempska