Zajęcia 7.09.2019 r.

88

KRĄG TEMATYCZNY: JESTEM TRZECIOKLASISTĄ

1. Nowy rok szkolny

  • regulamin szkoły, bezpieczeństwo, zasady panujące w naszej klasie.
  • nowe podręczniki, uzupełnienie metryczki w ćwiczeniach s. 2.

2. Wspomnienia z wakacji

  • Kostka wspomnień, rozmowa na temat wakacji, wakacje w Polsce, wakacyjne przyjaźnie.
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 4.

3.Wielka litera

  • przypomnienie informacji dotyczących pisowni wyrazów wielką literą (ćw. s. 26/27)
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 27, ćw.2, 3 s. 28 i ćw. 4 s. 29.

Praca domowa

– ćw. 5, 6 s. 29.

Proszę, by dzieci miały ze sobą na każde zajęcia podręcznik, ćwiczenia, zeszyt w linie, piórnik z przyborami, teczkę na karty pracy.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska