Zajęcia 7.03.2020 r.

85

KRĄG TEMATYCZNY: WIOSNO, GDZIE JESTEŚ?

1. SZUKAMY WIOSNY

  • bajka Przebiśniegi podr. s. 143 – omówienie; zadania do tekstu, pogoda w marcu,
  • zobrazowanie przysłowia W marcu jak w garcu,
  • wiosna – rysunek.

2. Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT – WYRAZY Z U

  • u w wyrazach zakończonych na -u, -uje, -un, -unka, -unek
  • na początku wyrazów / wyjątki
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 118 oraz ćw. 3, 4 s. 119.

3. Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT – WYRAZY Z RZ

  • rz wymienne na r
  • rz po spółgłoskach: b, p, d, t, k, g, ch, j, w / wyjątki
  • rz niewymienne
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 125, ćw. 1, 2 s. 126, ćw. 3 s. 127 oraz ćw. 1 s. 131 (2 zdania).

Praca domowa 

– ćw. 3 s. 125

– ćw. 2 s. 132

* dla chętnych ćw. 3 s. 132

 Na zajęcia 28.03. przeczytaj lekturę Brzydkie kaczątko https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html 

Słowa do dodatkowego zeszytu: przebiśnieg, bocian, pąk.

Najbliższe zajęcia poprowadzi Pani Ilona Chrzanowska.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska