Zajęcia 5.10.2019 r.

120

KRĄG TEMATYCZNY: POLSKA – OJCZYZNA WSZYSTKICH POLAKÓW

1. POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

  • pierwszą godzinę lekcyjną poprowadziła Pani dr Anna Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej;
  • prezentacja przepięknych prac inspirowanych jesienią ?
  • Godło, flaga, hymn, Katechizm polskiego dziecka  – podr. s. 9-11;
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 i 4 s. 5.

2. LEGENDA O BIAŁYM ORLE

  • Jak Lech znalazł orle gniazdo podr. s. 7/8 – omówienie,
  • ćwiczenia do tekstu: 1, 2, 3, 5(w zeszycie) s. 8 (podr.)

Praca domowa

– ćw. 7 s. 11 (podr.)

– przypominam, że w najbliższą sobotę jest sprawdzian z alfabetu

na zajęcia 9.11. naucz się dwóch zwrotek Mazurka Dąbrowskiego (podr. s. 9)

Pozdrawiam!

Emilia Tempska