Zajęcia 2.11.2019 r.

65

KRĄG TEMATYCZNY: WSPOMINAMY TYCH, KTÓRZY ODESZLI

  • recytacja wiersza Mała wiewióreczka.

1. Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

  •  czytanka Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki podr. s. 43 – omówienie, rozmowa na temat 1 i 2 listopada, dlaczego pamięć o zmarłych jest taka ważna?, po co stawiamy na grobach kwiaty i znicze?, jak powinniśmy, a jak nie możemy zachowywać się na cmentarzu?; omówienie wierszy Dzień Zaduszny i W Zaduszki podr. s. 45.
  • krótka notatka w zeszycie.

2. Części mowy – czasownik.

  • pytania czasownika
  • czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły
  • liczby: pojedyncza i mnoga
  • odmiana czasownika przez osoby
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 90/91, ćw. 3 s. 93.

Praca domowa

– dokończ ćw. 2 s. 92 (tabelka)

– naucz się/przypomnij sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego (rozdałam kartki z hymnem)

– przynieś przedmioty związane z Polską

Słowa do dodatkowego zeszytu: chorągiewka, Zaduszki, reperuję.

Proszę, by dzieci ubrały się na galowo. Dziękuję! 😊

Życzę udanego tygodnia!

Emilia Tempska