Zajęcia 19.10.2019 r.

123

KRĄG TEMATYCZNY: CZĘŚCI MOWY – PRZYMIOTNIK

1. Ciekawa lekcja o przymiotniku

  • pytania przymiotnika
  • przymiotniki jako cechy określające rzeczowniki
  • odmiana przez liczby i rodzaje
  • pisownia nie  z przymiotnikami
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 78, ćw. 2 s. 79, ćw. 3 s. 80, ćw. 4 s. 81, ćw. 5, 6, 7, 8 s. 82, ćw. 9, 10 s. 83 i ćw. 12 s. 84.

Praca domowa

– dokończ ćw. 12 s. 84

– uzupełnij powtórkę s. 87

* dla chętnych ćw. 13 s. 85

– pamiętaj o wierszu na pamięć (Mała wiewióreczka podr. s. 28)

Słowa do dodatkowego zeszytu: dąb, ambitny, muchomor.

Dzieci, które nie pisały sprawdzianu z alfabetu zrobią to na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska