Zajęcia 12.10.2019r.

123

KRĄG TEMATYCZNY: DALEKIE I BLISKIE PRZYJAŹNIE

1.Sprawdzian z alfabetu.

2. Omówienie i poprawa dyktanda.

3. Przyjaciółka ze stolicy

  • Tekst Telefon z Warszawy podr. s. 27 – omówienie, dziecięce przyjaźnie, przyjaźń a koleżeństwo, dobry przyjaciel, to wielki skarb, kontakty z przyjaciółmi z Polski.
  • Wiersz Mała wiewióreczka podr. s. 28 – omówienie, opis wiewiórki (w zeszycie), opis postaci.
  • Karty pracy.

Praca domowa

– naucz się na pamięć wiersza Mała wiewióreczka podr. s. 28 (na zajęcia 2.11)

– Opisz osobę, którą bardzo lubisz (karta pracy Mój przyjaciel)

 

Dodatkowy zeszyt

Na każdych zajęciach dzieci zanotują w zeszycie trzy słowa. Ich zadaniem będzie ułożenie z nimi zdań. Jeśli jakieś słowo będzie dla ucznia niejasne, powinien zapisać jego wyjaśnienie. Ostatnim zadaniem będzie wykonanie rysunku do wybranego słowa/zdania.

Słowa: spiżarnia, przyjaciółka, wiewiórka.

Powodzenia! ???

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska