Zajęcia 11.01.2020 r.

66

KRĄG TEMATYCZNY: TRADYCJE NOWOROCZNE

1. KRÓL ROK I JEGO DWUNASTU SYNÓW

  • powtórzenie i utrwalenie dni tygodnia, miesięcy i pór roku, wiersz Król Rok i jego dwunastu synów podr. s. 101/107 – omównienie, cechy charakteryzujące każdy miesiąc i pory roku.

2. PISZEMY LIST DO NASZYCH PRZYJACIÓŁ

  • wspólne pisanie listu do rówieśników uczących się w szkole w Puławach.

Praca domowa

– przynieś białą kartkę z bloku technicznego, kolorowe kartki (lub wycinanki), wełnę, nożyczki i klej.

Słowa do dodatkowego zeszytu: tuzin, konwalie, inscenizacja. 

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska