25.04.2020 r.

188

KRĄG TEMATYCZNY: WITAJ MAJ, PIĘKNY MAJ!

1. TRZECIOMAJOWA PARADA

  • przeczytaj tekst Trzeciomajowa parada podr. s. 181/183, a następnie opowiedz przygodę Tomka według kolejności wydarzeń (zad. 1 s. 184 podr.). Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
  • przeczytaj informacje na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja i odpowiedz na pytanie: jakie zmiany (reformy) w Polsce zapowiadała Konstytucja 3 maja?

Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772, kiedy to część terytorium państwa polskiego przeszła we władanie Austrii, Prus i Rosji, wielu Polaków postanowiło wzmocnić znaczenie naszego państwa. Potrzebne były reformy: ukrócenie samowoli bogaczy, wzbogacenie skarbu państwa, zwiększenie armii do 100 tysięcy żołnierzy, poprawa życia chłopów, dopuszczenie mieszczan do sprawowania urzędów państwowych i podniesienia poziomu wykształcenia ludności. Reformami państwa zajął się Sejm zwany Wielkim, który obradował przez 4 lata. Jego dziełem było uchwalenie w dniu 3 maja 1971 roku konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja.

  • rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdanie: krzyżówka konstytucja klasa 3
  • poproś rodzica, by Cię nagrał jak czytasz wiersz Trzeci Maja podr. s. 184 (oczywiście proszę o wysłanie nagrania do mnie ;)).
  • wykonaj pracę plastyczną dotyczącą omawianego święta (technika dowolna).

2. ĆWICZĘ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

  • przeczytaj krótki tekst, a następnie odpowiedz na pytania (całymi zdaniami)

czytanie ze zrozumieniem – krótki tekst klasa 3

Słowa do dodatkowego zeszytu: konstytucja, parada, transparent.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska