Zajęcia z dn.28.11

333

Temat:”Zwiastun zimy”

1.Sprawdzian wiadomości – rzeczownik,czasownik,przymiotnik.

2.PIERWSZY ŚNIEG

  • rozmowa nt zimy i jej oznak,przymrozek,szron,mróz,itp;wiersz “Lubię snieżek”s.67 – omówienie,skojarzenie dotyczące zimy(notatka w zeszycie)
  • tekst “Pierwszy śnieg”s.69 – omówienie, szukanie odpowiednich fragmentów w tekście
  • wycinanka – wycięcie śnieżynki z papieru(każda inna,wyjątkowa i piękna)

3.Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT – Ó WYMIENNE

* ó wymienne na: a,o,e

* praca w ćwiczeniach: 1 s.108,2,3 s.109

               Praca domowa

*ćw.5 i 7s.110

*pamiętaj o przeczytaniu “Dziewczynki z zapałkami”