Zajęcia z dn.26.09

150

Temat:”Jesień wokół nas. Powtórzenie znaków przestankowych. Wielka litera”.

1.Zabawa na powitanie – znam alfabet, potrafię sylabować, wiem co to jest zdanie.

2.Powtórzenie wiadomości dotyczących znaków przestankowych: kropka, przecinek, dwukropek, pytajnik i wykrzyknik(notatka w zeszycie)

– karta pracy

– ćw.1 s.45

3.Przypomnienie zasad pisowni wielką literą (notatka w zeszycie)

– ćw.2 s.28 oraz ćw.3 s.28

4.Tekst M.Pawlusiewicz pt.”Skarby pani Jesieni” s.49 – wyjaśnienie co to są skarby pani Jesieni?(notatka w zeszycie)

– słowniczek

– odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu s.49

5.Wizyta w bibliotece i wypożyczenie książek.

 

            Praca domowa

Przygotuj się do dyktanda,podręcznik s.51, zadanie nr.6. Bardzo proszę,żeby dzieci nauczyły się pisać tekst ze słuchu.

 

Pozdrawiam

Lidia