Zajęcia z dn.26.03

70

Temat:”Ó – wymienne,niewymienne oraz w zakończeniach wyrazów.

1.Ó – wymienne

*praca w książce – s.108-110

2.Ó – niewymienne

*praca w książce s.111-113

3.Ó – w wyrazach z końcówką -ów, -ówka

* praca w książce s.114-116

4.Dyktando

 

Praca domowa

* proszę ponownie napisać poprawę sprawdzianu(te dzieci, które nie zrobiły poprawnie)

* dokończyć ćwiczenia z lekcji

 

Pozdrawiam

Lidia