Zajęcia z dn.23.01

77

Temat:”Zimowy czas”

1.Dyktando

2.Wspólne czytanie opowiadania “Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubranie?”

– bohaterowie opowiadanie oraz ustalenie kolejności zdarzeń

– wyszukiwanie w tekście związków wyrazowych określających zimę.

3.Przypomnienie informacji o ó wymiennym – ćw. 108-110

 

Praca domowa

– nauczyć się na pamięć wiersza ‘Zima zła”s.116

Pozdrawiam

Lidia