Zajęcia z dn.17.04

89

Temat:”Motywacja”

1.Wspólne czytanie tekstu”Chcę pospać dłużej:s.149

– rozmowa kierowana – zachowanie Mateusza

– dyskusja nad postawami uczniów

– cechy pozytywne i negatywne uczniów

– ćw.1,2,3,4 s.150

2.Ćwiczenia z przymiotnikami

 Praca domowa

  • ćw.6 s.152 do zeszytu
  • powtórka  w ćwiczeniach s.100-101

Pozdrawiam

Lidia