Zajęcia z dn.15.01

96

Temat:”Nowy rok”

1.Król Rok i jego dwunastu synów

*powtórzenie i utrwalenie dni tygodnia, miesięcy i pór roku, wiersz “Król Rok i jego dwunastu synów”s.101/107 – omówienie cechy             charakteryzujące każdy miesiąc i pory roku

2.Wprowadzenie czasownika(notatka w zeszycie) oraz powtórzenie rzeczownika i przymiotnika

*praca z książką s.89-92

Praca domowa

ćw.7,8,9 s.95-96

Pozdrawiam

Lidia