Zajęcia z dn. 14.11

158

Temat:”Moja przyszłość”

1.Rozmowa nt “Kim chciałbym/chciałabym być w przyszłości”?

2.Czytanie opowiadania pt.”Kiedy ja wreszcie będę dorosły?” – podr.s.55-56

3.Udzielanie odpowiedzi na pytania do przeczytanej treści – s.56

4.Ustalenie kolejności wydarzeń

5.Zawody ludzi świata – rz w zakończeniach nazw zawodów – arz,-erz,ćw.s.127(notatka w zeszycie)

– rz – po spółgłoskach,ćw.s.126(notatka w zeszycie)

Praca domowa

– napisać w punktach plan wydarzeń do czytanki “Kiedy ja wreszcie będę dorosły”podr.55-56

–   opisać w zeszycie swój wymarzony zawód

–  na zajęcia 5.12 proszę przeczytać lekturę “Dziewczynka z zapałkami”link do lektury:                                 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziewczynka-z-zapalkami.html

 

Pozdrawiam

Lidia