Zajęcia z dn.13.11

122

Temat:”Moja przyszłość”

1.Sprawdzenie wiadomości o rzeczowniku

2.Rozmowa nt Kim chciałbym być w przyszłości?

3.Czytanie przez dzieci opowiadania “Kiedy ja wreśzcie będę dorosły?”- podr.s.55

4.Ustalenie kolejności wydarzeń

5.Zawody ludzi świata – rz- w zakończeniach nazw zawodów -arz, -erz

* ćw.1,2 s.127

Praca domowa

* napisać w punktach plan wydarzeń opowiadania “Kiedy ja wreszcie będę dorosły?”podr.s.55

* ćw.3,5,6 s.128-130

Do zobaczenia 27 listopada!!!

Pozdrawiam

Lidia