Zajęcia z dn.12.02

91

Temat zajęć:”Czy inny znaczy gorszy? J.Ch Andersen”Brzydkie kaczątko”

1.Sprawdzenie zadania domowego

2.Wysłuchanie bajki “Brzydkie kaczątko”- omówienie, uporządkowanie wydarzeń i wpisanie do zeszytu

3.Rodzaje zdań – zd.oznajmujące, zd.pytające, zd.wykrzyknikowe

* ćwiczenia s.46-49

 

Praca domowa

   * proszę dokończyć ćwiczenia z lekcji (s.47-49)

 * powtórzyć rzeczownik,czasownik i przymiotnik

 

Pozdrawiam

Lidia