Zajęcia z dn.10.04

94

Temat:”Powtórzenie materiału”

1.Praca z tekstem “Gdzie ukryła się wiosna?”s.161

– wspólne czytanie i omawianie tekstu

– wyszukiwanie rzeczowników, czasowników,przymiotników(zapis w zeszycie)

2.Powtórzenie materiału

– rodzaje rzeczowników

– zamiana l.pojedynczej na l.mnogą

– wyrazy o znaczeniu przeciwnym

– znaki interpunkcyjne

– odmiana czasownika przez osoby

  Praca domowa

– w kilku zdaniach opisz postacie: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz,                               Fryderyk Chopin.

 

Pozdrawiam

Lidia