Zajęcia z dn. 09.10

115

Temat:”Powtórzenie wiadomości”

1.Powtórzenie wiadomości

– litera a głoska

– samogłoski i spółgłoski

– porządek alfabetyczny

– wielka litera

– sylaba

   Praca domowa

          – ćw. 3 oraz 3a s.37

 

Pozdrawiam

Lidia