Zajęcia z dn.05.12

140

Temat:”Dziewczynka z zapałkami”Zwyczaje Bożonarodzeniowe.

1.”Dziewczynka z zapałkami”

– krótki quiz sprawdzający znajomość lektury

– plan wydarzeń, czytanie fragmentów baśni,czego nas uczy ta baśń?

2.List do Świętego Mikołaja

– 6 grudnia – Mikołajki s.74 podr. jaki jest Św.Mikołaj(notatka w zeszycie)

– tekst “Ten radosny wieczór”s.75 – omówienie

– kolorowanie Mikołaja

3.Omówienie sprawdzianu z części mowy(dzieci zabrały sprawdzian do domu)

                 Praca domowa

– napisz list do Św.Mikołaja w zeszycie

– naucz się czytać tekst podr.s.75

Proszę,żeby dzieci przyniosły materiały niezbędne do wykonania KARTKI ŚWIĄTECZNEJ:)

 

Pozdrawiam

Lidia