Zajęcia 11.01.2020

61

Krąg tematyczny: Tradycje noworoczne.       1. Praca z tekstem „Król rok i jego dwunastu synów” str. 101-111.                        2. Ćwiczenia ortograficzne z ó niewymienne, strona 111, ćw. 2,3,4 str 112-113.                                                               3. Ćwiczenia ortograficzne z ó w wyrazach, ćw. 1,2 str 114.                                Praca domowa:                                             Ćw 2,3 str 115 oraz 4,5 str 116.                   Utrwalenie wiadomości dotyczących nazw miesięcy, pór roku oraz dni tygodnia.              Dla osób chętnych:                                       Napisanie 4-5 zdań na temat ulubionego miesiąca w roku.                                              Katarzyna Dreksa.