Przebieg zajęć 27.04 – zastępstwo

74
  1. Święta majowe – daty 1,2 i 3 maja i nazwy świąt im przypisanych.
  2. Obejrzenie materiałów filmowych na temat symboli Polski: godła, flagi, hymnu
  3. Wspólne odśpiewanie pierwszej zwrotki i refrenu hymnu, omówienie postawy przy hymnie
  4. Przeczytanie i omówienie treści w podręczniku str.48
  5. Wykonanie ćwiczeń str. 49, 50, 51
  6. Czytanie dialogu z podziałem na role str.52
  7. Quiz wiedzy – str.53

Praca domowa

Zaznaczyć na rozdanych mapkach Polski miejsce/miejsca, skąd pochodzi moja rodzina.