Gry i zabawy z częściami mowy – przebieg zajęć z 1.12

185

Przebieg zajęć:

  1. Rzeczownik  – przypomnienie co określa rzeczownik i na jakie pytania odpowiada, utrwalenie rodzajów rzeczownika, stosowanie odpowiednich form rzeczownika w zdaniu.
  2. Czasownik – przypomnienie co określa czasownik i na jakie pytania odpowiada oraz odmiana czasownika przez osoby z zastosowaniem czasów – przeszły, teraźniejszy i przyszły – zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyta wiedzę.
  3. Przymiotnik – przypomnienie co określa przymiotnik i na jakie pytania odpowiada, wskazywanie przymiotników w zdaniu, dobieranie przymiotników do rzeczowników.

Po raz pierwszy zaczęliśmy stopniować przymiotniki:

  • stopień  równy –  np. mały;
  • stopień wyższy – np. mniejszy;
  • stopień najwyższy – np. najmniejszy.

Zadanie domowe:

  1. Dokończyć ćwiczenie w kartach pracy i wkleić karty do zeszytu – w sobotę zbiorę zeszyty do sprawdzenia 🙂
  2. Napisać w zeszycie trzy przykłady stopniowania przymiotników.
  3. Na zajęcia 12.01.2019r. proszę przeczytać baśń H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”(link do tekstu: http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziewczynka-z-zapalkami.pdf ).