DALEKIE I BLISKIE PRZYJAŹNIE – zajęcia 12.10

121

KRĄG TEMATYCZNY:   DALEKIE I BLISKIE PRZYJAŹNIE.

Przebieg zajęć:

 1. Sprawdzian ze znajomości alfabetu.
 2. Głośne czytanie przez uczniów tekstu „Telefon z Warszawy”
  podr. str. 27-28.
 3. Wypowiedzi uczniów nt. dziecięcych przyjaźni i kontaktów z przyjaciółmi z Polski.
 4. Wysłuchanie wiersza A. Zdzitowieckiej „Mała wiewióreczka” – str.28.
 5. Wspólne układanie opisu wiewiórki z wykorzystaniem słownictwa
  zawartego w ćw. 6 str.29. Przepisanie opisu do zeszytu.
 6. Rozwiązanie zagadek str. 31.
 7. Słuchanie opowiadania „Dzień Nauczyciela” – str. 33.
 8. Janusz Korczak – Patron naszej Szkoły Polskiej – komiks.
 9. Czytanie fragmentu książki J. Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”.
 10. Podsumowanie zajęć.

Zadanie domowe
1. Opiszę osobę, którą bardzo lubię. (kto to jest, jak się nazywa, czym się zajmuje, dlaczego ją lubię…) – w zeszycie.
2.
Nauczę się wiersza na pamięć pt. „Mała wiewióreczka” – str. 28 – termin 2.11


Dobrego tygodnia 
?

Pozdrawiam
Laura Matysiak