Alfabet 19.09.2020

136

Przebieg zajęć

  1. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu “A jednak warto” pod, s 15.ciche czytanie tekstu, rozmowa kierowana oraz odpowiedz na pytania s. 17.
  2. Samogłoski i spółgłoski ćw 3 s. 16, ćw 4 s 17, ćw 6,s.18
  3. Porządek alfabetyczny liter
  • przypomnienie alfabetu s 20 oraz 24
  • ćw 1 s. 21-22
  • ćw 2 s.22

Praca domowa

  • ćw 3 s.23
  • Przeczytam tekst”A jednak warto…” s 15

Mariola Bondarow