11 listopada – Święto Niepodległości – przebieg zajęć z 10.11

131

Przebieg zajęć:

  1. Odczytanie zadania domowego.
  2. Dzieła Jana Matejki – rozmowa na temat jednego z najwybitniejszych polskich malarzy; wysłuchanie fragmentu wiersza Tadeusza Szyma “Jan Matejko” s. 56/57 – omówienie, prezentacja reprodukcji obrazu “Bitwa pod Grunwaldem”, wyjaśnienie co to znaczy kopia i reprodukcja.
  3. Ćwiczenia z kartą pracy – Quiz – wklejenie karty do zeszytu, ćw. 4 s. 93.
  4. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – Mikołaj Kopernik. Informacje o astronomie, podr. s. 58. Fragment wiersza Jerzego Kiersta “Frombork” s.58 – omówienie. Prezentacja planszy Układu Słonecznego. Zapisanie nazw planet w kolejności od Słońca.
  5. Postać Józefa Piłsudskiego – krótkie przybliżenie sylwetki marszałka; tekst Rafała Witka “Podwieczorek z marszałkiem” s. 59/60 – omówienie.
  6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 96, ćw. 2 s. 98.

Praca domowa

  • kropka z ćw. 2 s. 96 (przepisać zdania do zeszytu we właściwej kolejności, zmieniając czasowniki na czas przeszły),
  • ćw. 2 s. 103,
  • ćw. 2 s. 95.

Na następne zajęcia proszę przynieść pierwszą i drugą część ćwiczeń. Pierwszą zbiorę do sprawdzenia.

Pozdrawiam

Marzena