Zajęcia 30.10.21

106
  1. 1 listopada – Święto zmarłych

– tekst pt. Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki s. 43

  1. Rzeczownik

– notatka do zeszytu

-to  nie tylko nazwy rzeczy ćw. 1/61

– dwie liczby rzeczownika ćw. 2/62 oraz 3/63

– rodzaje rzeczowników 1/64 ,2/65 oraz 3/65, 4,5,6/ 66 oraz 7,8,9/10

Zadanie domowe

Proszę dokończyć ćwiczenia z lekcji s. 61-67

Przepisz do zeszytu wiersz pt. W Zaduszki  s. 45

Pozdrawiam Monika