Zajęcia 29.01.22

80

 

  1. Praca z tekstem- Król i jego dwunastu synów s. 101

– słowniczek- omówienie trudnych wyrazów

– charakterystyka miesięcy

– wspomnienia minionego roku

– plany na nowy rok

  1. Ortografia- Co robi?- Czasownik

– praca w zeszycie ćwiczeń s.90-95

– czas przeszły, teraźniejszy oraz przyszły

– odmiana czasowników przez osoby w licznie pojedynczej i liczbie mnogiej

  1. Tekst pt. Karolina s. 126

– utrwalenie wyrazów m.in. pacjent, recepta, termometr, choroba

4. Utrwalanie – powiedzenia i przysłowia polskie