Zajęcia 27.11.21

129
  1. Praca z tekstem pt. Pierwszy śnieg s. 69

– czytanie indywidualne

– Jaki może być śnieżek?- wstęp do przymiotnika (w zeszycie)

  1. Przymiotnika- Jaki? Jaka? Jakie?

– ćw. 1/78, 2/79 oraz 4/ 81

  1. Kartki świąteczne

– nowe terminy adresat i nadawca

Pozdrawiam Monika