Zajęcia 26.02.22

47
  1. Praca z tekstem s. 149 – Chcę pospać dłużej!
  2. Utrwalanie wyrazów z u oraz ó

– ćw. 1/121 oraz 1,2/156

  1. Państwa- miasta- zapoznanie z zasadami i próba gry

(państwa, rzeczy, rośliny, przymiotniki, czasowniki, zawody i imiona)

  1. Odczytanie uczniom wiersza pt. Bajka H. Sienkiewicza

– rozmowa kierowana: Dobro- niewyczerpany skarb