Zajęcia 22.01.22

60

KAMISHIBAI – PAPIEROWY TEATR.

Warsztaty dla dzieci „Słucham, tworzę, ilustruję”

W czasie warsztatów dzieci:

– uczestniczyły w seansie głośnego czytania Kamishibai opowieści „Groszek”,

– poznały techniczną stronę prezentowania opowieści w teatrzyku,

– tworzyły własne historie (indywidualnie lub w dwu-osobowych zespołach), które następnie opracowywały graficznie oraz literacko (własne teksty do ilustracji),

– wykonywały karty ilustracyjne Kamishibai według własnych scenariuszy,

– po wykonaniu plansz prezentowały przed całą grupą swoje opowieści w postaci seansu głośnego czytania Kamishibai – ukończone projekty zostały przez dzieci sfilmowane,

Do projektów niedokończonych spróbujemy wrócić w przyszłości – to ważne, by każdy twórca mógł zaprezentować swoją opowieść.